top of page

Hip Hop

Med at følge dette modul kan du på kort tid, med succes undervise forskellige Hip Hop timer på niveau 1.

Vi vil lære, på en god måde at omgå begreber som cueing, opbyggelse af timen (opvarmning,
timestyring/forløb, finale og afslutning).

 

Resultatet vil blive at du ved hjælp af den rigtige opbygning, kan lære koreografien fra dig og samtidig arbejde med musikken. Du lærer ligeledes hvor vigtigt det er at få indblik i den individuelle elev, overblik over en gruppe og vigtigheden af at være instruktøren.


Kommunikationen med eleverne er naturligvis af stor betydning for at kunne give god undervisning.
Men ved siden af læren om kommunikation og præsentation, kommer vi også ind på kommunikation med
forældrene – programlægning mm.

Cph Academy bliver undervist i Hip Hop af et af landets bedste danseinstruktører

Du bliver undervist i 

 • Teknik og bevægelse: Et godt forbillede giver gode elever. 

 • Cueing: Afslappet overbringe din information på den verbale og nonverbale måde. 

 • Musik: At kunne arbejde med 32 takters struktur (skift i musikken). 

 • Bevægelsemønster: En skala af arm og benbevægelser for at lave en koreografi.

 • Evaluering - Videreudvikling: Hvordan tager jeg imod god kritik...hvordan retter jeg mig selv.

 • Metodisk opbyggelse: Indsigt i læremetoden: ”gå væk fra basen” frontal og undervisning væk fra holdet.

 • Timeopbygning: Inddeling af timen: opvarmning, Selve timen, finalen og Outro.

 • Forældre: Spørgsmål.

 • Kommunikation: Lyttecyklus, præsentationsteknik og psykologi.

 • Management: Dansebranchen og deres kendemærker

 • Programmer: Udarbejd egne dansetimer ud fra alder/niveau

 • Relationen kunde/instruktør: Er kendetegnet ”kunden har altid ret.”

 • Praktik: ”ude i marken” og følge 2-3 instruktører…undervise selv

 • MasterClasses: ”Oplev Team Academys super team – give deres bedste masterclass

EKSAMEN

En praktisk eksamen samt en Generalprøve og ½ time teoretisk test.

CERTIFIKAT

Ved deltagelse i dette modul, og hvis du har overholdt vores fraværsregler,
modtager du et deltagelsescertifikat. Når du består eksamen (og det gør du naturligvis), modtager du det anerkendte og officielle diplom for modul 1: Hip Hop - for bestået hip hop instruktør. Dispensation hvis du allerede har en uddannelse fra evt disco, show eller fra en anden organisation, kan du evt. få dispensation for disse CphAcademy moduler. Er dette tilfældet, kan du alligevel deltage for at opnå det ønskede Hip Hop diplom, uden at skulle følge alle CphAdacemy moduler.

 • Antal Max. 20 på holdet – hurtig tilmelding tilrådes.

 • Pris Kr. 3.900,- pr Modul - 

  Kursusdagene er altid i weekenderne. Afhængigt af modulet, er          undervisningen enten fredag, lørdag eller søndag. 

Du kan tilmelde dig dette modul både i København og Jylland

Download

tilmeldingsblanket

bottom of page