top of page

Der er altid en praktisk eksamen for hvert modul du vælger.
Herudover skal du, hvis du vælger Hip Hop, Disco eller Show, op i en teoriprøve for at vise din
teoretiske baggrund. I teori eksamen gælder det karakteren: bestået eller ikke bestået.

 


Der er mulighed for omprøve i den teoretiske prøve og den ligger kun få dage efter den første prøve.
Den teoretiske prøve skal bestås før at du kan gå op til den praktiske.
Når du har gennemført uddannelsen og har været til eksamen i alle fag, får du et eksamenbevis, hvor
det bekræftes, at du har gennemført danseuddannelsen, samt karakterer for den teoretiske og praktiske
eksamen. Der bliver gradueret efter 10 - skalaen.

 


Hvis omeksamen bliver nødvendig koster det et ekstra gebyr på kr.1000,-.

Eksamen

Fravær

Der er mødepligt. Du må maximalt have 1 x fravær på hvert modul, for at kunne gå til eksamen.
Der kan dog kompenseres hvis du er i besiddelse af et job/uddannelse, der supplerer for den
manglende undervisning.

bottom of page